Podkładki dystansowe punktowe do
zbrojenia konstrukcji betonowych

Podkładki dystansowe zwane „baryłkami” to elementy pomagające w zachowaniu wymaganej grubości warstwy betonowej w budowlach żelbetowych oraz w elementach budowlanych. Wykorzystujemy je nie tylko przed betonowaniem, ale i w jego trakcie. Różnią się od siebie formami oraz sugerowanym przeznaczeniem.

Podkładka dystansowa pozwala zapewnić jednakową otulinę betonową. Zastosowanie jej ma bezpośrednie przełożenie na trwałość oraz wartość użytkową danej budowli. Pozostaje ona w ścisłym związku z otuleniem zbrojenia, dlatego dobór otuliny i odpowiednich podkładek dystansowych należy przeprowadzić już na etapie projektu. Ze względu na unikalne właściwości betonu podkładki dystansowe podnoszą wytrzymałość powierzchni betonowej na ściskanie i rozciąganie, a także zapewniają odporność na ogień i wodoszczelność. Elementy te są przy tym całkowicie bezpieczne w zastosowaniu.

Podkładki dystansowe dla siatek lub prętów zbrojenia poziomego w płytach stropowych i belkach żelbetowych. Stosowane dla prętów o średnicy:

1/201/251/30
od Ø 6mm do Ø12 mm Otulina betonowa 10mm lub 15mm oraz od Ø6mm do Ø20mm dla otuliny 20mm na górnym łożuod Ø 6mm do Ø12 mm Otulina betonowa 15mm lub 20vmm oraz od Ø6mm do Ø20mm dla otuliny 25mm na górnym łożuod Ø 6mm do Ø12 mm Otulina betonowa 20mm lub 25mm oraz od Ø6mm do Ø20mm dla otuliny 30mm na górnym łożu
     

Podkładki dystansowe mają zastosowanie pod zbrojenie punktowe poziomie.
W zależności od sposobu ułożenia podkładka umożliwia uzyskanie kilku grubości otuliny. Są stosowane głównie przy zbrojeniu stropów, schodów, nadproży i belek. Średnie zużycie dystansów „baryłek” to 5-8 sztuk na metr kwadratowy.

Baryłka wykonana z tworzywa sztucznego jest odporna na obciążenia. Podczas betonowania jest bardzo stabilna. Materiał, z którego jest wykonana jest odporny na większość chemikaliów, nie nasiąka i co ważne – jest mrozoodporny.

Kształtka zatrzaskowo-krzyżowa

Od Ø6mm do Ø16mm otuliny betonu od 15mm do 35mm. Uwalnia od konieczności korzystania z drutu wiązałkowego.

Talerzyk do podkładek

1/20, 1/25, 1/30, 17, 18, 19, 20, 21 – w przypadku podłoża: „styropian, piasek, ziemia”

Kształtki pod zbrojenie poziome ciężkie i lekkie

Ø stosowane w zatrzasku od 8mm do 16mm, grubość otuliny od 25mm do 50mm, natomiast wielkość Ø na siodle górnym praktycznie bez ograniczeń       

Talerzyk do podkładek

12, 13, 14, 15 – w przypadku podłoża: „styropian, piasek, kamień, ziemia” pod zbrojenie ciężkie

Kształtki do niewysokich miąższów betonowych

Podkładka dystansowa (zatrzaskowa)

Dla zbrojenia pionowego i poziomego ścian, murów oporowych i słupów żelbetowych

Tuleje ochronne – rury dystansowe

Powszechnie stosowane przy różnego rodzaju szalunkach, zapewniają odpowiednią grubość ścian żelbetowych i słupów. Wykorzystuje się zestaw składający się z rurki oraz dwóch końcówek zabezpieczających. Po demontażu pozostałą w betonie rurkę zaślepia się odpowiednimi korkami.